Historische Kring Nederhorst den Berg

Sinds 1988 bestaat er in Nederhorst den Berg een historische kring. In de eerste jaren was het onderkomen van de Kring in de sporthal gesitueerd. Nu is de hoofdzetel in dit cultureel centrum. Hier vindt u de documentatie en ons archief. Op donderdagavond van 19.30-21.30 uur is er gelegenheid informatie in te winnen over onze activiteiten en de geschiedenis van het dorp. Veel informatie staat inmiddels ook op de site: www.historischekring.nl.

Verder organiseert de Kring regelmatig lezingen, presentaties, excursies en exposities, waarbij de historie van het dorp en de regio centraal staat. Verder komt er twee keer per jaar een ledenblad uit met informatie en artikelen over de lokale geschiedenis. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website of naar de inloopavonden in het Cultureel Centrum. Ook zijn we regelmatig aanwezig bij diverse evenementen in het dorp.                                     

Het lidmaatschap kost u € 17,50 per jaar; voor buitenleden €22,50. Aanmelden is mogelijk via e-mail info@historischekring.nl